Nyheter
Inga produkter valda

Nyhet

Publicerad:
9 april 2024


Se alla våra nyheter

Förskolan - ett bygge för framtiden

I Östersund håller Ottfjällets förskola just på att färdigställas enligt konceptet ”ABCD” – en byggmodell framtagen i samråd med pedagoger, kommuner, forskare och andra kunniga aktörer – med hållbarhet och framtiden i fokus.

Förskolan - ett bygge för framtiden

Med tanke på att kommande generationers medborgare ska spendera mycket tid i den här miljön, vilar ett stort ansvar på alla inblandade. Därför har Skanska tillsammans med Sweco tagit fram ABCD-konceptet, en standardiserad process för optimala, genomtänkta förskolebyggen.   

I ABDC-konceptet har man vägt samman alla de viktigaste kraven på en förskola, som kommit fram i många års dialog med kommuner och regioner, pedagoger, forskare och andra kunniga aktörer inom lärmiljöer, barnomsorg, hållbarhet, ekonomi och arbetsmiljö. Konceptet går ut på att erbjuda kommuner ett färdigplanerat förskolebygge till fast pris; en modell mindre och en större, där båda går att få i ett eller två plan. Även om konceptet bygger på modultänk och mycket är prefabricerat, finns utrymme för stor flexibilitet. Det gör det möjligt att hålla jämna steg med kommuners ständigt skiftande och växande behov av förskolor, utan att behöva starta från noll inför varje upphandling.

Möter behoven för hållbara byggarbetsplatser

En hållbar byggprocess innebär bland annat att man kräver en utsläppsfri arbetsplats. Rental tagit fram två olika uthyrningspaket som täcker behoven för de fyra olika förskolemodellerna. Det började med en skräddarsydd uppsättning bodar för tjänstemän och yrkesarbetare, anpassat för de olika storlekarna på förskolor. Därefter arbetade vi fram ett maskinpaket där handverktyg, liftar, vibratorer och allt som behövs ingår. Utöver behovsanpassning och kostnadseffektivitet, genomsyras paketen av ett långtgående hållbarhetstänk. Samtliga vibratorer och handverktyg är numera eldrivna, bodarna har högsta energieffektivitet tack vare tätning och isolation, transporter och logistik möter höga krav på klimatanpassning, bland mycket annat.

Ottfjället i Östersund är av modell D+ enligt ABCD modellen (Källa skanska.se)

Behov av nya förskolor

Ottfjällets förskola kommer snart att fyllas av upp till 150 förväntansfulla barn. Sveriges Kommuner och Landsting ser ett behov av ytterligare 1000 nya förskolor kommande år. ABCD-konceptet täcker dessa behov genom att både kunna möta klimatkraven, och drastiskt förenkla processen från upphandling till färdig förskola. Byggtiden kan kortas till mindre än ett år, med mer exakta kostnadsberäkningar och genomtänkta processer.

Rental står redo att docka på samma utprovade sätt i kommande förskolebyggen. Värt att lägga krut på, med tanke på vilka som ska vistas där!