Om Rental
Inga produkter valda

Ska du planera ett bygg- mark- eller anläggningsprojekt? Är du i behov av att hyra maskiner, tornkranar, bygghissar eller annan utrustning? Då har du kommit helt rätt. Skanska Rental hjälper till med välplanerade arbetsplatser, rätt maskiner och skräddarsydda tjänster. Med oss som strategisk samarbetspartner får du ett optimalt flöde genom hela projektet. Vi arbetar vid din sida från tidiga skeden till avslut av projektet, så att du får full kontroll – både vad gäller planering, ekonomi och energieffektivitet.

Om Rental

Hos oss hittar du aktuella produkter för ditt behov och får hjälp med helhetslösningar för ditt projekt. Vi tar ansvar hela vägen, och är uppskattade av våra kunder för vår service. 

Du som känner oss sedan tidigare vet att ett långt utvecklat säkerhetstänk ligger i vårt DNA.  Vi pratar gärna om våra hjärtefrågor – hållbarhet, säkerhet och etik, men först och främst vill vi lyssna in vilka behov du har för att gemensamt komma fram till de bästa lösningarna. Vi tror på långa relationer och det bästa beviset för ett lyckat projekt är när du hör av dig igen.

  • Dotterbolag till Skanska Sverige
  • Rikstäckande från Luleå till Malmö med huvudanläggningar i Malmö (Fosie), Göteborg (Linnarhult) och Stockholm (Upplands Väsby)
  • Miljöcertifierat enl. ISO 14001
  • Kvalitetscertifierade enl. ISO 9001
  • Arbetsmiljöcertifierade enl. ISO 45001

Vad är hållbarhet för Rental

På Rental strävar vi efter att minska både vårt eget och våra kunders klimatavtryck genom att erbjuda hållbara lösningar och nytänkande. Vi är övertygade om att återbruk och återvinning är avgörande steg mot en mer hållbar framtid.

Vi har ett tydligt mål – att vara klimatneutrala år 2045 och halvera våra utsläpp till 2030. För att nå dessa mål har vi identifierat tre fokusområden i vår hållbarhetsstrategi; hälsosamt arbetsliv, hållbart resursnyttjande samt cirkulär framtid.

Hållbar utveckling

Hälsosamt arbetsliv

Vi strävar efter ett långsiktigt hållbart arbetsliv där hälsan är i fokus. Med hälsosamt arbetsliv sätter vi människan och individen i centrum. En vänlig och tolerant arbetsplats med medarbetare med olika bakgrunder där vi behandlar varandra med omsorg. Arbetslivet blir hälsosamt och hållbart när vi arbetar för att tex reducera damm och vibrationer, utveckla mer ergonomiska produkter i samarbete med leverantörer och strävar efter en god balans mellan arbete och fritid.

Vi utbildas löpande i vår uppförandekod Code of conduct som talar om hur vi förväntas uppträda i vårt dagliga arbete och agera vid olika etiska dilemman.

Hållbart energi- och resursutnyttjande

Vi hushållar med resurser och arbetar kontinuerligt med att minska slöseri genom tex elektrifierade arbetsplatser och energioptimering. Hållbart energi- och resursutnyttjande innebär för oss att vi endast använder de resurser vi behöver, när vi behöver dem och alltid väljer det mest hållbara alternativet.

  • Övergång till elektrifierade arbetsplatser och utfasning av fossila bränslen – mot den fossilfria arbetsplatsen.

  • Optimerad användning av maskinparken.
  • Vi hushållar med resurser och arbetar kontinuerligt med att minska slöseri.
  • Energi- och klimatoptimering genom energieffektivitet.

Vår verksamhet baseras på delningsekonomi och tillsammans skapar vi en mer hållbar framtid.

Cirkulär framtid

Att arbeta mer cirkulärt är en naturlig förlängning av vår hyresaffär. Vi strävar efter att bidra till att sluta cirklar; vilket vi främst gör vid inköp och avyttringar. Vår ambition är också att identifiera och hitta nya affärsmodeller och produkter i linje med ett cirkulärt förhållningssätt.