Nyheter
Inga produkter valda

Nyhet

Publicerad:
27 juni 2024


Se alla våra nyheter

Mobila Solpaneler på bodtak

Vi vill gärna bidra till en energieffektiv och hållbar arbetsplats. Hos oss kan du få hjälp med att välja de mest miljövänliga och hållbara lösningarna för ditt/ert projekt. Lösningarna kan se lite olika ut beroende på förutsättningar och behov. Ett sätt är att teckna ett energiavtal som erbjuder förnybar energi.

Mobila Solpaneler på bodtak

Strikta miljökrav
Ibland räcker inte det, om det t ex finns strikta lokala miljökrav; som egenproduktion av ren energi på arbetsplatsen och/eller redovisa minskning av projektets CO2 utsläpp. För dessa tillfällen har vi tagit fram en hyreslösning med solpaneler för bodtak.
 
Fördelar med solpaneler:
  • Ökad användning och produktion av förnyelsebar el
  • Möjlighet att återföra överskott av el till elnätet
  • Skalbart beroende på antal bodar och aktuellt energibehov
  • Trygg installation. Rental erbjuder professionell installation och säkerställer att systemet är korrekt inställt för optimal prestanda.
Underhåll av systemet
Rental erbjuder underhåll och reparationer, vilket säkerställer att solpanelerna fungerar effektivt. Vi tar ansvaret och kostnaderna för att underhålla systemet, vilket gör att det blir en underhållsfri installation för våra kunder. Vi värnar hållbarhet ur olika vinklar, och rekommenderar därför att hyrestiden bör vara 5+ år för en hållbar och mer lönsam investering.
 
Ta kontakt med din säljare eller kundcenter för mer information, kontaktinformation hittar du här