Jobba säkert
Inga produkter valda

Jobba säkert

Det finns många aspekter av ett säkert och hållbart arbetsliv. För oss som lever efter mottot ”vi jobbar säkert eller inte alls” börjar det med den personliga skyddsutrustningen.

Personlig skyddsutrustning

Vi månar om att kunna utrusta alla med rätt plagg och utrustning beroende på arbetsuppgift. Hos oss hittar du hjälmar, varselkläder, västar, handskar, knäskydd, flamskydd, arbetsskor och glasögon med mera. Till det kan du addera personligt fallskydd, radiostyrning, stämp, andningsskydd, specialverktyg för hantering av stendamm, och exoskelett för att nämna några exempel.

Vill du veta mer om rätta plaggen och personlig utrustning?

Kontakta oss på kundcentret

Säkert arbetspass med kapmaskin

Här får du veta mer om vilken maskin och vilka tillbehör som lämpar sig till stenläggningsarbeten, vägkonstruktion, avloppsarbete eller murverksarbete. Och samtidigt ta del av våra säkerhetsinstruktioner för våtkapning, torrkapning och hantering av klingor.

Ladda ner folder och säkerhhetsinstruktioner här. 

PSI - Personlig Säkerhets Introduktion

Olyckor med maskiner är tyvärr vanliga inom byggbranschen. Med hjälp av PSI - Personlig Säkerhets Introduktion - kan du ändra på det. PSI är en enkel och tydlig information som steg för steg beskriver ett handhavande. Här beskrivs allt från användningsområde och nödvändiga kontroller till ergonomi, buller och vibrationer. Allt med syfte att minska olycksrisken. PSI-informationen hittar du enklast genom att skanna QR-koden som sitter på maskinens tag.