Exempel bodetableringar
Inga produkter valda

Exempel bodetableringar

Fråga alltid efter offert så vi kan anpassa etableringen efter projektets förutsättningar. Etableringskostnader och hyra för inredning tillkommer.

936990
7 Bodar, Kontorsetablering övervåning, 15 Tjm

7 Bodar, Kontorsetablering övervåning, 15 Tjm

Exempel på kontorsetablering övervåning för ca 15 tjänstemän i projektanpassad kontorsmiljö.
Består av 7st 9x3metersbodar. I exemplet har olika rum olika funktioner. Detta är för att visa vilka möjligheter som finns. Varje projekt bör själva utvärdera vilka av dessa funktioner som är lämpliga beroende på personalstyrkans sammansättning och arbetsuppgifter.

1. Cellkontor, Klassiska cellkontor är den minst ytteffektiva formen av arbetsplats för en tjänsteman. Men även om digitaliseringen har kommit långt så är det fortfarande många yrkesroller på en byggarbetsplats som är i behov av ett eget kontorsrum. Framförallt personal som kan sköta sin arbetsuppgift utan att behöva gå ut på site och personal som tar emot många telefonsamtal som kan vara störande för andra personer i etableringen bör placeras i ett eget cellkontor.
2. Fritt kontorsrum, I en etablering med många platser i öppna landskap är det alltid bra att ha ett kontorsrum som är tillgängligt för alla. Där går det att ha videomöten, arbeta koncentrerat eller använda som ett mötesrum för två eller tre personer. Det kan vara väldigt bra att ljudisolera detta rum, tex med ljudabsorberande draperier som kan dras för dörren om det finns behov att hålla känsliga samtal i rummet.
3. Öppet kontorslandskap med fasta platser, Denna typ av kontorsmiljö är ganska vanlig i mindre etableringar. Viktigt att tänka på, för att detta skall bli en bra arbetsmiljö, är att det måste finnas utrymmen där det går att gå undan samt att använda ljudabsorbenter mellan skrivborden som skärmar av både ljud och synintryck i periferin av synfältet.
4. Stort mötesrum, ett stort mötesrum där det går att samla alla inblandade parter i tex byggmöten är ett måste för flertalet byggprojekt.
5. Samtalsrum, att ha ett samtalsrum med bekväma sittmöbler runt ett soffbord är ett mycket praktiskt sätt att säkerställa tillgången på en avskild plats för oväntade möten och idébollande. Även om möblerna är bekväma så lämpar de sig inte för längre arbeten vilket gör att rummet inte används mer än nödvändigt.
6. Mindre mötesrum , med ståbord och pallar kan även ett ganska litet rum användas som mötesrum för flera personer. Precis som för samtalsrummet så gör möbleringen att mötesdeltagarna uppsöker en ”riktig” kontorsplats när mötet är över så att tillgängligheten på rummet ökar.
7. Visualiseringsrum , ett projektrum med samlad information om projektets framskridande kan vara ett bra verktyg för att få en överblick av processen.
8. Drop down platser, ett öppet kontorslandskap där det är fritt att välja platser är den mest yteffektiva formen av kontorsetablering. På större projekt kan antalet kontorsplatser vara färre än antalet personer som arbetar där eftersom några alltid har arbetsuppgifter som skall utföras på annan plats.
9. Förrådsrum, för tex skrivare och personliga skåp. Extra viktigt om det är öppet kontorslandskap och fria sittplatser att varje medarbetare får ett dedikerat skåp för sina egna tillhörigheter.