Kollektivt fallskydd
Inga produkter valda

Kollektivt fallskydd

Kollektivt fallskydd är en viktig säkerhetsåtgärd på byggarbetsplatser som syftar till att skydda arbetstagare från att falla från höga platser, till exempel tak, plattformar eller stegar. Det består av olika typer av skyddsutrustning och säkerhetsåtgärder som installeras för att förhindra oavsiktliga fall.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kollektivt fallskydd ställer krav på arbetsgivare att tillhandahålla och säkerställa användningen av sådant fallskydd när arbetet utförs på höjder där risken för fall är närvarande. Det kollektiva fallskyddet inkluderar exempelvis skyddsräcken, byggställningar, skyddsnät och personliftar.

Användningsområdena för kollektivt fallskydd sträcker sig över olika typer av bygg- och konstruktionsarbete, inklusive takarbeten, fasadarbeten, och arbete på plattformar eller stegar. Genom att implementera kollektivt fallskydd minskar man risken för allvarliga fallskador och olyckor, och det bidrar till en trygg och säker arbetsmiljö för alla på byggarbetsplatsen. Genom att följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter och använda kollektivt fallskydd kan arbetsgivare och arbetstagare aktivt bidra till att minska antalet olyckor och främja en bättre arbetsmiljö på byggarbetsplatser.