Hängbryggor
Inga produkter valda

Hängbryggor

Hängbrygga används vid exempelvis takarbete, kompletteringsarbete eller lättare arbete där en brygga eller ställning erfordras. En hängbrygga är oftast billigare och snabbare att montera än en traditionell ställning, tar inte upp någon markyta och minskar risker för intrång via ställning. Systemet baserar sig på konsoler med gångplåtar och ställningsplank som läggs för att skapa en ställningsyta. De olika infästningarna ger en mängd olika möjligheter till montering och hängbryggan kan där med används till många olika typer av jobb. Infästningarna kan också justeras i hängbryggekonsolen vilket ger möjlighet till justering av höjden på hängbryggans ställningsyta.