Nyheter
Inga produkter valda

Nyhet

Publicerad:
27 juni 2024


Se alla våra nyheter

Full koll på kostnaden för verktyg

Hyra en skruvdragare, är det verkligen någon vits? Faktum är att våra undersökningar visar att man kan spara många tusenlappar på att hyra handverktyg istället för att köpa dem, vilket är välkommet oavsett konjunktur.

Full koll på kostnaden för verktyg

Trenden inom byggbranschen att hyra in stor och kostsam utrustning har växt sig allt starkare under ganska lång tid. Det började med byggbodarna, som ofta blir en dålig affär för byggföretaget att köpa in, och har fortsatt med större maskiner, liftar och annan kringutrustning som med fördel skräddarsys till varje byggprojekt. Däremot har byggföretagen av tradition fortsatt köpa in alla de mindre handverktygen. Tills nu.

Ta reda på fakta
Rental gjorde för ett antal år sedan en grundlig undersökning bland byggföretagen. Hur resonerar man kring verktygsinköpen? Vilka maskiner används, och vilka fabrikat är mest populära? Hur ser arbetet och planeringen ut inför projektstart? Undersökningen gav intressant matnyttig och ny kunskap, vilket la grunden till vårt hyreskoncept Rental Toolkits.

Gemensam batteriplattform
Toolkits är ett hyresupplägg med batteridrivna handverktyg, vilket ger möjlighet att planera och budgetera sitt byggprojekt i detalj, och få full kontroll på kostnaderna. Upplägget inkluderar också service och underhåll under hyresperioden, så man kan lita på att alltid ha tillgång till fungerande verktyg med full kapacitet. Samtliga verktyg i toolkitet bygger givetvis på samma batteriplattform, där batterier byts ut om de inte håller måttet. På så sätt kan entreprenören lugnt lita på att alltid ha fungerande verktyg till hands, utan att behöva bunkra upp med kostsam reservkapacitet. 

Dessutom går det hand i hand med att agera mer hållbart. Verktygen som hyrs ut används i genomsnitt mer än 70% av sin livslängd, och när de väl gjort sitt går de vidare till vårt återvinningsprogram.

Minskat svinn
En annan fördel som våra kunder reflekterat över är det minskade svinnet. De som tidigare köpte in alla sina handverktyg hade sällan koll på hela uppsättningen, eftersom värdet av varje enskilt verktyg inte krävde någon inventarieförteckning eller liknande katalogisering. Svinnet blev därför ofta svårt att överblicka och kostnadskontrollen obefintlig. 

Spårar verktyg
Men med Rentals hyresupplägg vet byggaren exakt vilken utrustning som finns, vad det kostar och att det ersätts om det går sönder eller försvinner – eftersom hyran även inkluderar full försäkring. Och skulle något försvinna så är de flesta av verktygen i Toolkit numera försedda med spårningssystemet HILTI On-track, som inte bara talar om var verktyget finns utan även hur det används, vilket skick det är i, och om det är dags för service.


Alltfler hyr bindningsfritt
Idag går allt fler kunder över till verktygshyra, och inget tyder på att de kommer återvända till att köpa. Bara det att batterigaranti ofta är två år vid köp, medan vi garanterar batterilivslängd på fem år vid hyra, är skäl nog för många. Vi binder heller inte upp någon i långa hyreskontrakt; man kan avbryta när man vill om läget förändras. Totalkostnaden för entreprenören blir markant lägre med Toolkits, vilket är välkommet oavsett konjunktur.

Rental Toolkit