Våra referensprojekt
Inga produkter valda

Våra referensprojekt

Nya Vårdbyggnaden Malmö (NVM)

Kund: Skanska
Projekt: Nya Vårdbyggnaden Malmö (NVM)
Plats: Malmö
Byggstart: 2015
Slutfört: 2024
 

En stor utmaning i projektet var främst att inte störa befintlig vård då verksamheten på sjukhuset pågick som vanligt precis i anslutning till byggarbetsplatsen. En annan utmaning var även att få upp värmen på delar av våningsplan, speciellt vintertid.
Projektet krävde därför nogrann planering för att undvika eventuella störningar, speciellt sådana som inkluderar buller, damm och vibrationer.

Lösningen

Altiflex är ett system som förebygger störningar på byggarbetsplatsen då den effektivt tätar vilket behåller värme och sparar energi men samtidigt släpper in ljus, är ljuddämpande, tål höga vindlaster, förhindrar ibrott, är brandsäker och återanvändingsbara. Rentals Altiflex system var därför en perfekt lösning för en arbetsplats placerad mitt i en pågående verksamhet.

"Altiflex har underlättat och förbättrat byggprocessen för sjukhuset då den skapat en bättre arbetsmiljö tack vare ljusinsläpp och tätheten av modulerna har hjälp till att snabbt få upp värme i de delar av huset som skärmats av och invändigt arbete har kunnat komma igång tidigt.”
- Katarina Aarnio vid projektet Nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM

Resultatet

Altiflex har sparat ca 600 m2 vägg (600 m2 plywood/cembrit och 400 m reglar) och uträkningar visar besparingar på 18 ton-CO2 för hela projektet, samt minskat spill/avfall tack vare att väggarna kan återanvändas. 

”Modulerna är som ett lego-system som är enkelt att montera. Vid traditionella provisoriska väggar behövs i regel både reglar, plywood/cembrit och isolering. Altiflex är allt i ett. Dessutom är de smidiga att hantera, smidiga att montera, demontera, förflytta och bygga upp igen. Inget material behöver kasseras pga. fuktskador eller liknande. Antal inköp minskar, antal moment vid montage och demontage minskar och därmed tid sparas. Bättre för miljön och arbetsmiljön.”
- Katarina Aarnio vid projektet Nya vårdbyggnaden i Malmö, NVM