Bygg-el och eltjänster
Inga produkter valda

Bygg-el och eltjänster

All el som används på en arbetsplats för bygg- och anläggningsprojekt räknas som tillfällig elanläggning enligt elsäkerhetslagen. Till skillnad från den fasta elanläggningen kan det ibland vara otydligt vem som är ansvarig för den tillfälliga elanläggningen. Rental kan erbjuda dig eltjänster – allt från att ta ett helhetsansvar för din tillfälliga anläggning till att utföra enstaka uppdrag.

Bygg-el och eltjänster

Med oss får du en kostnadseffektiv, säker och anpassad elinstallation.

Vi tar ett totalansvar för dina elinstallationer. Vi drar el till bygget, underhåller och kontrollerar elen under projektets gång och kopplar slutligen ner allt. Våra elektriker hanterar även permanenta installationer. Vårt erbjudande ger dig en kostnadseffektiv, säker och anpassad el-installation.

All el som används på en arbetsplats för bygg- och anläggningsprojekt räknas som tillfällig elanläggning enligt elsäkerhetslagen. Till skillnad från den fasta elanläggningen kan det ibland vara otydligt vem som är ansvarig för den tillfälliga elanläggningen. 

Vi börjar med en komplett behovsanalys där vi beräknar vad projektet kräver i term av effekt och totalförbrukning. En preliminär projektering görs och vi kostnadsberäknar dessutom allt från kabel och elcentraler till själva elanslutningen. Vi tar även hand om kontakten med elleverantör och nätägarna.

Det här kan vi hjälpa till med:

  • Riktade ronder med fokus på tillfällig elanläggning
  • Åtägärder vid upptäckta fel och brister
  • Felsökning med åtgärd 
  • Reparationer
  • Åtgärder för god ordning på elanläggningen (hänga upp kablar, centraler på rätt plats mm)
  • Dokumentation av anläggningen
  • Dokumentation av kontroller
  • Helhetsansvar

 


Här kan du ladda ner vårt produktblad Vem har ansvar för din elanläggning?

Vem har ansvari för din elanläggning? Ansvar bygg-el och eltjänster - Skanska Rental