Vägarbeten, byggprojekt anläggning, markarbeten
Inga produkter valda

Väg-, anläggnings- och markarbeten

Vi lägger stor vikt vid att förenkla vardagen för våra kunder. Från tidigt skede stöttar vi dig i syfte att göra byggprocessen effektiv.

Startmöte och projektuppföljning

Väg- anläggnings- och markarbeten - kontakta Skanska Rental för mer informationVi stöttar dig i ditt kundarbete genom att bidra med lösningar till skräddarsydda anbudsförslag som tar hänsyn till kundens behov kring miljö, ekonomiredovisning och pris. 

Vår samlade erfarenhet från hundratals genomförda projekt bidrar till att kunna erbjuda den mest optimala lösningen givet förutsättningarna. Att vara med från start brukar ge en bättre ekonomi, vi kan bättre förutse vad som kommer att behövas längs vägen. 

Vi följer projektet enligt överenskomna processer och står till förfogande med kompetens inom värme, el, skalskydd, stöldskydd, arbetsmiljöfrågor och hållbara maskinalternativ. Vi sätter en ära i leveransprecision och att dela med oss av kunskap kring maskiner, smarta lösningar och aktiv dialog med våra kunder. Det kan tex handla om energieffektivisering och andra förbättringsmöjligheter. 

Arbetsplatsen - effektiv och trivsam

Bodetablering behöver vara flexibel och skalbar. Utifrån erfarenhet har vi tagit fram ett flertal unika koncept för olika projektstorlekar. Ett populärt alternativ är vår breda flotta av personalvagnar och andra byggvagnar.

Hyr personalvagn från Rental

Funktionen för en personalvagn är att vara både omklädningsrum och matsal. Vagnen är dimensionerad så att den uppfyller kollektivavtalets bestämmelser för ett visst antal personer, vanligen fyra. Heter vagnen 4/6 så betyder det att fyra personer får byta om i vagnen men att det finns sex sittplatser vid bordet. Personalvagnen är nästan alltid även utrustad med toalett. Det finns även vagnar med ett separat omlädningsutrymme i anslutningen till duschen.

Flertalet personalvagnar är så kallade pionjärvagnar som kan drivas på gasol eller diesel i stället för att kopplas till elnätet. 

Vi arbetar med samma inriktning för vagnarna som för bodarna, bland annat att öka energieffektiviteten. Solcellslösningar för att ladda batteriet är standard på våra vagnar. Vi kan också erbjuda att vagnen kommer färdigutrustad med allt från kaffe till toalettpapper och förstahjälpenmaterial. 

Fördelen att använda en vagn i stället för en bod är att det går fort att etablera och ofta behövs inte bygglov. Vi delar upp vagnarna i personalvagn, rastvagn, kontorsvagn, saneringsvagn och duschvagn.

Du hittar mer om våra vagnar här

Skalskydd och säkerhet

Vi hjälper till att säkra hela byggarbetsplatsen mot både olyckor och inbrott. Med ett bra skalskydd ökar du säkerheten och kan skapa en bättre ordning på arbetsplatsen. Utsatta arbetsplatser kan behöva hög nivå på säkerheten med byggstängsel, kravallstaket, inpasseringssystem, vägräcken och TA-balk, trafikhinder, pollare och gångbryggor för att nämna några produkter. 

Leveranscontainers gör så att leveranser kan ske oberoende av tider och utan att arbetsflödet avbryts. Vi har även digitala lås till vanliga containrar. Det eliminerar nyckelhanteringen på arbetsplatsen och gör det lätt att ge UE och medarbetare tillfällig access utan att behöva möta upp och lämna över nycklar. Du kan även installera vibrationslarm och rörelsedetektorer i dina förrådscontainrar för att öka säkerheten. Våra vibrationslarm har dimgenerator och blixtljus som förblindar tjuven.

Vill du öka säkerheten ytterligare kan du använda våra stöldskyddscontainrar med kassaskåpsklassning. Med en separat modul för det mest värdefulla kan man använda övriga förrådscontainer för det som inte har lika stort stöldvärde. Du kan såklart komplettera modulen med vibrationslarm.

Olika skydds- och bevakningsmetoder fungerar bäst när de kombineras, till exempel när låsbara utrymmen kombineras med övervakning och larm. I sin mest utvecklad form kan övervakning göras med väktartjänst, larm och kameraövervakning, vilket vi också kan erbjuda.

Läs mer om

Säkerhetsprodukter
Säkerhetscontainrar 
Övervakning och larm

Belysning

Belysningsmast med övervakningskamera

Arbetsdagen är ibland längre än vad dagsljuset räcker till. Vi kan erbjuda allt från strålkastare, byggbelysning till bojlampor. Hos oss hittar du bland annat belysningsmaster på släp som drivs av solenergi. Den lösningen fungerar helt off-grid och batteriet räcker 22 timmar med fulladdning. Ett annat alternativ är vår bärbara belysningsmast på endast 33kg som enkelt kan plockas upp och flyttas utan att maskiner eller kranar behöver användas. 

Belysningsmaster
Arbetsbelysning och bojlampor

El-installation

Om du vill kan vi erbjuda totalansvar för dina elinstallationer; dra el till projektet, underhålla och kontrollera elen under projektets gång och slutligen koppla ner allt. När du anlitar oss får du en helhetslösning där vi tar hand om hela elsäkerheten. Vi håller i kontakten med elleverantör och nätägarna och kan utföra alla typer av tillfälliga och permanenta installationer inom tex kraft och belysning.En stor del av vår flotta är elektrifierad och det kommer att öka inom de närmaste åren. Vi väljer att arbeta med leverantörer och partners som sätter klimat och hållbarhet högt, tillsammans strävar vi efter att ta fram och utveckla eldrivna produkter och fasa ut gasol och diesel. De senaste åren har vi lanserat flertalet både produkter i syfte att driva elektrifieringen, exempelvis batterier som ersättning till elgeneretorer.

För mer information om Bygg-el och eltjänster.

Maskinsortiment

Kostnadseffektivt och för ett lägre klimatutsläpp

Förutom att hjälpa till med själva  arbetsplatsens skalskydd, bodlösning, säkerhet, värme och el, har vi ett brett utbud av maskiner och verktyg som behövs under projektets olika faser. Vårt sortiment är till största delen batteri/eldrivet och för de som inte är det kan man köra på HVO100. Vi har beläggnings-, packnings- och komprimeringsmaskiner, kap- och svetsmaskinertransportmaskiner, kärror och vagnar, vältar, vibroplattor, körplåtar och pumpar - för att nämna några. Utifrån era projektbehov har vi också tagit fram ett betongtillverkningssortiment, och t ex en vibrerande självgående envalsvält som är konstruerad för de tuffaste packningsapplikationerna. Vår senaste batteridrivna vibroplatta är helt utsläppsfri, vilket bidrar till ett lägre klimatutsläpp och lägre energikostnad. Besparingen är ca 70% jämfört med en bensindriven vibratorplatta i samma viktklass.

Eldriven kompressor på släpVår 100% utsläppsfria batteristamp med 55% lägre driftskostnader än bensinstampar i samma viktklass är också ett populärt hyresobjekt, liksom batterier som alternativ till mindre elverk. Våra kompressorer går på HVO100, vårt senaste tillskott batteristampen har en VSD motor (varvtalsstyrd motor) som gör att kompressorn anpassar energiåtgången efter arbetet istället för ett konstant tryck i motorn. Resultatet blir 50% mer energieffektivitet jämfört med traditionella maskiner.

Tjältiningsaggregat Flexi heater Midi Hybrid 600

Flexi heater Midi Hybrid 600 är världens första tjältiningsaggregat som kan täcka en yta på 200 kvm och 100% drivas av el. Men precis som namnet antyder så kan maskinen även drivas av diesel/HVO 100 när elen inte räcker till.

Ladda ner produktblad

 

Kontakta oss

Vi hjälper er och ser till att du är korrekt rustad och får rätt hjälp i projektets alla faser. 

Kontakta oss