Övervakning och larm
Inga produkter valda

Övervakning och larm

Större delen av tillgreppsbrott sker under helger och längre ledigheter, men medvetenheten om att det finns övervakning och larm kan fungera avskräckande. Belysning är också en viktig faktor för att freda arbetsplatsen från ovälkommen aktivitet.

Övervakning och larm

Olika skydds- och bevakningsmetoder fungerar bäst när de kombineras, till exempel när låsbara utrymmen kombineras med övervakning och larm. I sin mest utvecklad form kan övervakning göras med väktartjänst, larm och kameraövervakning.

Vi hjälper er att ta fram en ekonomiskt väl avvägd lösning som motsvarar skyddsbehovet, vilket kan se olika ut beroende på både plats och typ av bygge.

​Våra larmlösningar

Utomhus finns det i huvudsak två sätt att bevaka ett område. Det första är att bevaka skalskyddet, det andra att punktbevaka en plats eller en passage där det är sannolikt att obehöriga uppehåller sig eller passerar.

Kameror är den mest direkta larmtypen eftersom larmcentralen som tar emot larmet får en visuell identifikation av vad som har skett och kan påkalla polis direkt.

Mobil bevakningsmast

Belysning, kameror och högtalare

Avarns bevakningsmast är en belysningsmast med kvalitativa kameror och högtalare. Kameran ger en skarp bild över området och har en räckvidd på mellan 50-75 meter. Du får tydliga bilder dygnet runt, med hög känslighet i både färg- och svartvitt läge. Det behövs minimalt med omgivningsljus, och den går att konfigurera från avstånd vilket innebär att ingen tekniker behövs på plats för installation.

Vid larm tänds strålkastarna automatiskt samtidigt som larmcentralen ropar ut i högtalarna och skickar polis och väktare till platsen. Kommunikationen är också tillgänglig via tillhörande mobilapp.

Kameror i skalskyddet

Att kamerorna är smarta har många fördelar

Smarta kameror i skalskyddet ger tidig varning när obehöriga tar sig in på området. Polis och väktare får samtidigt längsta möjliga tid att agera på intrånget.

Kamerornas smarta funktioner kan skilja på mänsklig aktivitet, i form av personer och fordon, från rörelse orsakade av djur eller vind. Resultatet är obefintliga falsklarm, vilket sparar både tid och pengar för platsledningen på en byggarbetsplats.

Kamerorna som Skanska Rental i samarbete med Avarn placerar för att övervaka skalskyddet arbetar i par monterade i en enhet. Varje kamera kan ”titta” 60m längs ett skalskydd. Därför är det fördelaktigt att placera en enhet vid varje hörn på det område som skall övervakas. På detta sätt kan fyra kameror (två kamera-enheter) övervaka skalskyddet på en arbetsplats som är 60x60m.

Övervakning och larm - Skalskydd

De är enkla att installera eftersom bevakningsområdet kan ställas in på distans. Det finns inget behov av att en larmtekniker åker ut för att på plats och ställe kalibrera in kamerornas bevakningsområde.

Det är även möjligt att skärma av kamerornas synfält så de inte fångar något på bild som ligger utanför arbetsområdet. På så sätt är det lätt att placera kamerorna utan risk att bryta mot GDPR-lagarna.

Kamerornas smarta funktioner kan med fördel användas under arbetstid för att larma vid tex fallolyckor, fordon som rör sig i otillåten körriktning, eller om personal inte har skyddshjälm på sig när de beträder arbetsområdet.

Punktbevakning

Skanska Rental rekommenderar Avarns smarta kameror även till punktbevakning. Fördelar med att kamerorna inte ger falsklarm och andra funktioner går att använda. Behövs inte bevakning av hela skalskyddet kan det vara bättre att utföra punktbevakning av arbetsplatsens kritiska delar. Tex entréer in till en innergård, en containeruppsamlingsplats eller fasaden på en byggnad/etablering.

Alla kameraenheter för utomhusbruk drivs av vanlig 230V stickkontakter. Om strömmen försvinner eller om kameran rubbas (för att den skall filma fel område) utlöses larmet.

Övervakning och larm - punktbevakning kamera

Kamerabevakning inomhus

Etableringar

Bevakningskameran har samma fördelar inomhus som utomhus. Att kunna bekräfta ett inbrott visuellt och direkt skicka polis till platsen gör att utryckande personal har så lång tid som möjligt på sig att komma till arbetsplatsen.

För bevakning inomhus har Skanska Rental och Avarn tagit fram larmväskor i två storlekar. Dessa innehåller tre respektive sex kameror med rörelsedetektorer. Kamerorna kommunicerar trådlöst med larmväskan och kan därför placeras varsomhelst i byggnaden inom en bestämd radie från larmväskan. Vanligast är att inbrott i bodetableringar sker genom entréer och nödutgångar, varför dessa ständigt böra vara kamerabevakade när etableringen inte är i bruk. Det är också bra att placera kamerorna i korridorer och andra platser som måste passeras för att ta sig från rum till rum.

Larmväskorna innehåller även brandlarm som direktkopplas till Avarns Larmcentral. 

Vibrationslarm för containrar

För bevakning av t ex förrådscontainers rekommenderar vi att sätta in ett vibrationslarm i containern så att den alltid är larmad oavsett var den placeras.

Vibrationslarmet mäter vibrationer i ytterplåten på containern och känner igen den typ av rörelser som uppkommer i plåten när den påverkas av skärande verktyg eller våld.

Vibrationslarmet är en tillräcklig indikation på att det sker ett inbrott för att larmcentralen skall kunna skicka ut en väktare till platsen. Men, för att ytterligare förstärka skyddet, är larmet även försett med en rörelsedetektor. Detektorn larmar om någon har lyckats ta sig in i containern. Detta gör att två av varandra oberoende larm är utlösta och polis kan kallas till platsen.

För ytterligare förstärkning av säkerheten går det att lägga till en dimgenerator och blixtljus till larmen. Dimman/röken som larmet utlöser är mycket tjock och i kombination med blixtljuset är det totalt förblindande i små utrymmen som en container eller bodetablering.

Kontakta oss

Vi hjälper er att ta fram en ekonomiskt väl avvägd lösning som motsvarar skyddsbehovet, vilket kan se olika ut beroende på både plats och typ av bygge.

Kontakta oss