Nyheter
Inga produkter valda

Nyhet

Publicerad:
25 april 2024


Se alla våra nyheter

Byggbranschen höjer ribban för utbildningar

Säkerhet måste vara ett hygienkrav inom byggbranschen. Varje år inträffar ett antal olyckor och incidenter på byggarbetsplatser pga bristande rutiner, kunskap och skyddsutrustning.

Byggbranschen höjer ribban för utbildningar

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket är fall från höjd och klämskador de vanligaste orsakerna till skador inom byggbranschen. Men även en dålig arbetsmiljö med mycket buller, eller fel utrustning vid arbete med damm och vibrationer bidrar till stora hälsorisker.

För att minimera risken för olyckor och skapa en trygg arbetsmiljö, är det avgörande att personalen är korrekt utbildad för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Att investera i rätt utbildning för byggpersonalen kan vara skillnaden mellan liv och död.


Kvalitetssäkrade utbildningar - ett initiativ från branschen

Den senaste tidens uppmärksammade arbetsplatsolyckor och oseriösa aktörer, har bidragit till att öka branschens medvetenhet om vikten av att kvalitetssäkra utbildningar. Bland annat presenterades initiativet ”Kvalitetssäkrad kompetens” på Construction Summit i mars, som strävar mot standardisering av kurser och kvalifikationer. Bakom projektet står Byggföretagen, Byggnads, Rådet för Byggkompetens med flera. Läs mer på kvalitetskompetens.se

Genom att upprätta branschgemensamma standarder och riktlinjer blir det enklare för entreprenörer att tillse så utbildningsprogrammen garanterar att arbetstagarna får de kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert och effektivt sätt.

Vi jobbar säkert eller inte alls

Vi på Rental sätter alltid säkerhet och kompetens i främsta rummet. Genom att erbjuda just kvalitetssäkrade utbildningar och certifieringar kan vi hjälpa våra kunder att se till så deras personal är korrekt utbildad. 

Vårt utbildningsutbud har tagits fram utifrån efterfrågan hos byggföretagen, och tillsammans med vår samarbetspartner kan erbjuda över 200 certifierade instruktörer. Alla utbildningar utgår såklart från gällande lagar, föreskrifter och standarder. På så sätt säkerställer vi att de är relevanta och hjälper till att minimera risken för olyckor och skador på arbetsplatsen; när personalen har rätt behörighet för uppgiften. Vilket omfattar allt från höghöjdsarbete och brandskydd till säkra lyft och säker el.

Mot en säkrare byggbransch

Genom att investera i rätt utbildning och certifieringar för personalen kan byggföretagen minimera risken för olyckor och skador. Initiativet att kvalitetssäkra branschens utbildningar är ett steg i rätt riktning mot att byggbranschen kan få en säkrare och mer hållbar arbetsmiljö.

Gå in på rental.se/tjanster/utbildningar för att se alla våra utbildningar eller kontakta oss så hjälper vi ert företag att hitta rätt eller skräddarsy era utbildningar.