Eldriven kompressor, luftflöde ca 150 l/min
Inga produkter valda